เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

แก้มขาว

Mussaenda sanderiana Roxb.
แก้มอ้น ใบต่างดอก ดอนย่าป่า กำเบ้อ กะเบ้อขาว ผีเสื้อ พอแต Butterfly Flower
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายแหลม โคนมีขนอ่อนนุ่ม มีหูใบชัดเจน ดอก สีเหลืองสดถึงเหลืองส้ม ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงส่วนโคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 2 ซม. ปากหลอดมีขนละเอียดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เกสรผ็ 5 อัน อยู่ในหลอดดอก ดอกแก่มีใบเลี้ยงขยายใหญ่เป็น 1 กลีบ สีขาวนวล รูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ผล รูปไข่ขนาดเล็ก เมล็ดจำนวนมาก
Scandent shrubs 1-2 m tall. Leaves simple, opposite, elliptic, 5-8 by 4-5 cm; stipules 2-fid. Inflorescence a short terminal panicle. Flowers bright yellow or orangish yellow; one sepal enlarge, elliptic, 5-6 by 3-5 cm, white; corolla tubular, ca. 2 cm long, 5-lobed, ca. 1 cm in diam. Fruits ovoid, 5-7 mm in diam. Flowering May-Aug.
ถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรอินโดจีน พบมากตามชายป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1300 เมตร ชอบที่ชุ่มชื้นมีแดดปานกลาง
เป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3216 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: