เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แก้ว

Murraya paniculata (Linn.) Jack
ตะไหลแก้ว แก้วพริก จ๊าพริก แก้วลาย แก้วขี้ไก่ เขี้ยวขี้ควาย แก้วทอง แก้วขาว
RUTACEAE
เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 3-8 เมตร ลำต้นมักคดงอและบิด เปลือกสีขาว แตกเป็นร่องตื่นเล็ก ๆ ใบ เป็นช่อติดเรียงเวียนสลับ ช่อหนึ่ง ๆ มีใบย่อย 3-7 ใบ ติดตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย ใบคู่ล่างมีขนาดเล็กกว่าคู่ที่อยู่เหนือขึ้นไป ทรงใบรูปไข่แกมรี และรูปข้าวหลามตัดเอียง ผิวใบเขียวเข้มเป็นมันทั้งสองข้าง ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก สีขาวกลิ่นหอมออกเป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มกระจุกละ 2-5 ดอก กลีบรองกลีบดอกมีขนาดเล็กมี 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปรี หรือรูปขอบขนานบานกลางคืน ขณะบานกลีบจะม้วนออกด้านนอกกลีบหลุดง่ายเกสรผู้มี 10 อัน ยาว 5 อันสั้น 5 อันเรียงสลับเป็นวงกลมล้อมรอบรังไข่ ผล รูปไข่มีเนื้อเยื้อหุ้มยาวไม่เกิน 2 ซม. ผลแก่ออกสีส้มปนแดง ภายในมี 1-2 เมล็ด
เป็นพรรณไม่ของป่าดิบแล้ง ขึ้นกระจายทั่วทุกภาคจากที่ราบสูงถึงที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตร
เนื้อไม้ลายมันสวยงาม มีน้ำมันในเนื้อไม้ นิยมใช้ทำเครื่องตกแต่งบ้าน ด้ามเครื่องมือ ไม้บรรทัด ด้ามปากกา ซอด้วง ซออู้ ใบ ปรุงเป็นยาขับระดูที่เรียกว่ายาประสะใบแก้ว และใช้เป็นยาระบายลม แก้จุกเสียแน่นเฟ้อ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

4245 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: