เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แคบิด

Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis
แคร้าว แคลาว แคพอง แคหัวหมู แคหางค่าง แฮงป่า
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบในช่วงสั้น สูง 5-20 เมตร ลำต้นมักคดงอ เปลือกสีเทา ค่อนข้างเรียบ เอนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล และมีช่องระบายอากาศทั่วไป ใบ เป็นช่อ ใบย่อยมี 1-4 คู่ ออกตรงข้ามกัน ที่ปลายสุดของช่อใบมักเป็นใบเดี่ยว ๆ โคนใบมนและมักเบี้ยว ปลายใบมนและเป็นติ่งแหลมสั้น ๆ เนื้อใบหนา หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสาก ๆ ทั่วไป ดอก โตสีเหลืองอ่อน ๆ ออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง ช่อจะตั้งชี้ขึ้น และยาวถึง 40 ซม. โคนกลีบรองกลีบดอกเป็นถ้วย กลีบดอกเป็นหลอด ส่วนช่วงบนขยายกว้าง ปลายเป็นริ้ว ๆ เกสรผู้ มี 2 คู่ สั้น 1 คู่และยาว 1 คู่ ฝัก รูปทรงกระบอกโต กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 35-70 ซม. จะมีสันเป็นเส้นตามยาวฝัก 5 สัน และมีขนสีน้ำตาลแดงทั่วไป ฝักแก่แตกตามรอยประสาน เมล็ดแบน มีเยื่อบาง ๆ ตามขอบคล้ายปีก
พบมากในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าหญ้า ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-800 เมตร
เป็นพืชเบิกนำดอกใช้เป็นอาหารได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4003 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: