เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แคแสด

Spathodea campanulata P.Beauv.
แคแดง African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree
BIGNONIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ใบ เป็นใบประกอบ มีก้านช่อดอกยาว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม. ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม ผล เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
ไม้ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรือริมทางทั่วไป
เป็นไม้ประดับ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

5282 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
2 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
3 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
4 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
5 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
6 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
7 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
8 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
9 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
10 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
11 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
12 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
13 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
14 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
15 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
16 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
17 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
18 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
19 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
20 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
21 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
22 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
23 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
24 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
25 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
26 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
27 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
28 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
29 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
30 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
31 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
32 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
33 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
34 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
35 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
36 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
37 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
38 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: