เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Apr 2013

ง้าว

Bombax anceps Pierre
ง้าวป่า งิ้วผา เก๊ย
MALVACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร ลำต้นสีเทา เปลาตรง มีหนามตามต้น และกิ่งก้าน ใบ เป็นช่อ ติดเรียงเวียนกันเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง โคนใบสอบแคบ ปลายใบเรียวแหลม ดอก ออกเดี่ยว ๆ สีขาวขนาด 6-8 ซม. ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยแข็ง กลีบดอกมี 5 กลีบ สีครีมอมม่วง เมื่อบานเต็มที่ปลายกลีบจะพับ ออกด้านนอก เผยให้เห็นเกสรผู้จำนวนมาก เรียงเป็นกลุ่ม ส่วนโคนติดอยู่กับฐานโคนกลีบดอกด้านใน หลอดท่อรังไข่ มีหลอดเดี่ยวจะยาวยื่นพ้นกลุ่มเกสรผู้ขึ้นมา ผล รูปกระสวย ทรงกระบอกกว้าง 4 ซม. ยาว 10-12 ซม. ผิวแข็งผลแก่จะแตกอ้าตามรอยประสาน เมล็ดเล็ก รูปทรงกลม สีดำ มีจำนวนมาก ห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และเขาหินปูน ตามที่เปิดเชิงเขาและไหล่เขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1000 เมตร
เนื้อไม้อ่อนใช้ทำหีบและลังใส่ของได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4026 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
2 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
3 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
4 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
5 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
6 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
7 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
8 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
9 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
10 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
11 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
12 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
13 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
14 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
15 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
16 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
17 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
18 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
19 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
20 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
21 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
22 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
23 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
24 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
25 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
26 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
27 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
28 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
29 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
30 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
31 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
32 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
33 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
34 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
35 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
36 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
37 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
38 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
39 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
40 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
41 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
42 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
43 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
44 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
45 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
46 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
47 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
48 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
49 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
50 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
51 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
52 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
53 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
54 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
55 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
56 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
57 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
58 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
59 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
60 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
61 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
62 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
63 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
64 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
65 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
66 Bombax anceps Pierre งิ้วป่า MALVACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
2 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
3 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
4 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
5 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
6 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
7 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
8 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
9 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
10 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
11 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
12 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
13 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
14 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
15 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
16 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
17 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
18 Bombax anceps Pierre MALVACEAE
19 Bombax anceps Pierre Koew (Lawa-Chiang Mai) MALVACEAE
20 Bombax anceps Pierre Ngieo Dok Khao MALVACEAE
21 Bombax anceps Pierre Ngiew Pa MALVACEAE
22 Bombax anceps Pierre ngio pa MALVACEAE
23 Bombax anceps Pierre Rorkar MALVACEAE
24 Bombax anceps Pierre Rorkar MALVACEAE
25 Bombax anceps Pierre Rorkar MALVACEAE
26 Bombax anceps Pierre Rorkar MALVACEAE
27 Bombax anceps Pierre Rorkar MALVACEAE
28 Bombax anceps Pierre งิ้วดอกขาว MALVACEAE
29 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns MALVACEAE
30 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns MALVACEAE
31 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns MALVACEAE
32 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns MALVACEAE
33 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns MALVACEAE
34 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns Krai MALVACEAE
35 Bombax anceps Pierre var. cambodiense (Pierre) Robyns Ngio pa MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: