เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

แดง

Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii Nielsen
ไคว กร้อม คว้าย จะลาน จาลาน ตะกร้อม ไปรน์ ผ้าน เพ้ย สะกรอม
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ถึง 25 เมตร เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุม เปลือกเรียบ สีเทาอมแดง ใบ เป็นช่อแบบขนนกสองชั้น แต่ละช่อมีใบย่อย 4-5 คู่ ใบย่อยรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมมน ฐานใบมักจะเบี้ยว ใบแก่ เกลี้ยงหรืออาจจะมีขนประปรายด้านท้องใบ ดอก เป็นช่อเรียงแน่นบนช่อกลมเดี่ยว ๆ หรือ แตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละช่อประมาณ 1.4 ซม. ก้านช่อดอกมีขนปกคลุมประปราย ดอกย่อยมีขนาดเล็กมีกลีบ 5 กลีบ สีเหลืองอ่อน เกสรผู้มี 10 อัน แยกจากกันเป็นอิสระ ผล เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน เรียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย ยาว 7-10 ซม. สีน้ำตาลอมเทา แข็ง ผิวเรียบ ไม่มีก้าน เมื่อแก่ฝักจะแตกออกเป็น 2 ซีก ผนังของฝักที่ตกมักจะม้วนบิดงอ เมล็ดแบน มีจำนวนหลายเมล็ด
พบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังทั่วไป ถ้าขึ้นบนพื้นที่ดินลึก หรือดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าเบญจพรรณหรือพื้นที่ราบใต้น้ำมักจะมีลำต้นตรง
เนื้อไม้ แข็ง หนัก มีความทนทานสูง เลื่อย และตกแต่งได้ยาก เหมาะสำหรับการก่อสร้างที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง เช่น เสาบ้าน คาน เสาสะพาน คันไถ สมอเรือ ฯลฯ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3429 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: