เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะแบกเลือด

Terminalia corticosa Pierre ex Laness.
เปื๋อยปั๋ง มะเกลือเลือด มะกาเถื่อน
COMBRETACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง 35 เมตร ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นขรุขระเป็นสะเก็ด ส่วนบนเรียบเป็นหลุมตื้นๆ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปมน ปลายใบแหลม ฐานใบมน ใบอ่อนมีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบด้านล่างชัดเจน ก้านใบยาว 1-2 ซม. มีต่อมอยู่ 1 คู่ที่โคนก้านใบ ดอก ออกเป็นช่อเดี่ยวๆสีค่อนข้างเหลือง ยาว 9-15 ซม. ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขนาด 4-5 ซม. กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น 5 แฉก ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล ผล เป็นผลแห้ง มีครีบ 2 ครีบ ลักษณะแบนแผ่กว้างเป็นแผ่น ตัวผลเป็นรูปร่างมน มีขนสีน้ำตาล สั้นนุ่มแน่น ขนาดผลรวมทั้งครีบยาว 3-4 ซม. กว้าง 2.5-3 ซม. มีเมล็ดเดียว
กระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อน พบขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง จนถึงที่ระดับความสูง 700 เมตร ทิ้งใบในช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ แตกใบอ่อนพร้อมช่อดอกในเดือน เมษายน-พฤษภาคม
เนื้อไม้แข็งมาก สีน้ำตาลเข้ม ขัดชักเงาได้ยากใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ คานและไม้กระดาน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

76318 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Terminalia corticosa Pierre ex Laness. COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: