เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ตับเต่าต้น

Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don
ชิ้นกวาง เรื้อนกวาง ลิ้นกวาง มะพลับดง มะมัง ตับเต่าหลวง มะโกป่า มะไฟผี มาเมียง เฮื้อนกวาง แฮดกวาง
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลปนเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบแผ่รูปขอบขนาน หรือมน กว้าง 7-23 ซม. ยาว 10-23 ซม. โคนใบกลมขอบใบเรียบ เนื้อใบเกลี้ยงและหนา ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ดอก มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อเล็กๆ ตามกิ่งเหนือง่ามใบ ช่อหนึ่ง มักมี 3 ดอก โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 3-4 มม. เกสรผู้มี 20-30 อัน ดอกเพศเมีย เป็นดอกเดี่ยวๆหรือเป็นช่อสั้น ช่อละ 3-5 ดอก ก้านดอกยาว 1 ซม. ลักษณะเหมือนดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า รังไข่รูปป้อมมีขนเป็นเส้นไหม ผล รูปป้อมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ส่วนบนมีกลีบรองดอกติดอยู่ชัดเจน ผลแก่แห้งเป็นสีดำ
ขึ้นตามป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 100-450 เมตร
ต้น น้ำต้มจากเนื้อไม้และราก กินเป็นยาลดไข้ ดับพิษร้อน และบำรุงปอด
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

12521 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: