เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ทุเรียนเงาะ

Sloanea sigun (Bl.) K. Schum.
ก่อเรียน แจงเขา สตีต้น เงาะป่า
ELAEOCARPACEAE
ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปมนแกมรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน โคนมนกว้าง ปลายเรียวแหลม เนื้อบางเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง ก้านใบยาว มีต่อมบวมที่ส่วนโคนก้าน ดอก ออกเดี่ยวๆตามง่ามใบ กลีบรองกลีบดอก 4 กลีบ มีขนนุ่มทั้ง 2 ด้าน กลีบดอก 4 กลีบสีเหลืองอ่อน และมีขนประปรายทั้ง 2 ด้าน เกสรผู้มีจำนวนมาก ผล ลักษณะกลมเป็นผลชนิดแห้ง มีขนคล้ายขนเงาะแต่เป็นหนามแข็ง วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 ซม. สีน้ำตาลอ่อน
พบขึ้นตามป่าดิบทั่วไป ที่ระดับความสูง 400-800 เมตร
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องมือต่างๆ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

1878 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: