เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปออีเก้ง

Pterocymbium javanicum R.Br.
กระพงใหญ่ ปอขี้แฮด ปอกระด้าง ปอขี้ไก่ ปอขี้ลิ้น หมีคำราม
STERCULIACEAE
ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 35 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอนต่ำ เปลือกเรียบ มีรูระบายอากาศคล้ายแผลเป็นกระจักกระจายตลอดลำต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว ขึ้นสลับกัน ตัวแผ่นใบบางคล้ายแผ่นกระดาษ รูปไข่ขนาด 8-11 x 5-8 ซม. โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ปลายใบแหลมเป็นติ่ง เส้นแขนงใบ 5-7 เส้น แยกออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ ดอก เกิดบนช่อ มีกิ่งก้านสาขาสั้น ๆ กลีบรองกลีบดอกติดกัน คล้ายรูประฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. เกสรผู้และเกสรเมีย แยกอยู่คนละดอก ดอกเพศผู้มีเกสรผู้ที่ไม่มีก้าน 8-10 อัน ติดอยู่บนแกนยาว ดอกเพศเมียมีเกสรเมีย 5 อัน ติดอยู่บนก้านส่งสั้น ๆ ผล ค่อนข้างกลมรี ผิวเรียบ ติดอยู่บนแกนซึ่งรองรับด้วยกลีบรองกลีบดอก ลักษณะคล้ายรูปเรือมีกระพุ้งยื่นยาวออกไปประมาณ 9 ซม. เป็นแผ่นบางคล้ายแผ่นกระดาษ มีเพียง เมล็ดเดียว
พบขึ้นกระจายทั่วไปในป่าดิบแล้ง ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม
เนื้อไม้ สีขาว เบา เนื้ออ่อน นิยมใช้ทำกล่องก้านไม้ขีด และลังใส่ของ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

67116428 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: