เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ปีบ

Millingtonia hortensis Linn.f.
กาซะลอง กาดซะลอง Indian Cork Tree
BIGNONIACEAE
ไม้ยืนต้นสูง 6-15 เมตร เปลือกต้นสีเทา ขรุขระกิ่งก้านค่อนข้างอ่อน ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่แกมใบหอก กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. ดอก เป็นช่อขนาดใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย กลีบดอกสีขาวเป็นหลอดยาว 5-8 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลิ่นหอม ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
เป็นไม้พื้นเมืองของพม่าและไทย พบขึ้นกระจัดกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก
ตำรายาไทยใช้ดอกแห้งมวนเป็นบุหรี่สูบแก้หืด รากบำรุงปอด แก้หอบ พบว่า ในดอกมีสาร hispidulin ซึ่งระเหยได้และมีฤทธิ์ขยายหลอดลมได้ดีกว่า amino-phylline ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาหืด เนื้อไม้อ่อนมีสีเหลือง นิยมใช้ประกอบเป็นเครื่องเรือนประดับบ้าน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

6942 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: