เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

พวงคราม

Petrea volubilis Linn.
ช่อม่วง Puple Wreath
VERBENACEAE
ไม้เถา กิ่งก้านเล็กเรียว ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปรี กว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 6-18 ซม. ปลายแหลม โคนสอบแคบ ขอบใบเรียบ ใบบางสากมือ ดอก สีม่วง หรือ ม่วงคราม ออกเป็นช่อ ห้อยย้อยตามง่ามใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้มี 4 อัน ผล ติดอยู่บนท่อกลีบรองกลีบดอก มีขนหนาแน่น
ไม้ต่างประเทศ สามารถนำมาปลูกขึ้นได้ดีทั่วไปในเขตร้อนที่มีอากาศหนาวและแสงแดดจัด
ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3284 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: