เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พวงตุ้มหู

Ardisia pilosa Fletcher
-
MYRSINACEAE
ไม้พุ่ม สูง 50-10 ซม. ตามลำต้นและก้านใบมีสีแดง ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 1-3 ซม. ยาว 2.5 – 7 ซม. โคนใบสอบหรือมน ปลายใบกลมมน ขอบใบหยักตื้น มีจุดตามแผ่นใบ ลักษณะใบคล้ายอวบน้ำ ก้านใบยาว 3-10 มม. มีขน ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบช่อละหลายดอก ก้านดอกยาวเกือบเท่ากัน ลักษณะคล้ายซี่ร่มแต่หัวห้อยลง กลีบรองกลีบดอก 4-5 กลีบ รูปไข่กว้าง กลีบดอก 4-5 กลีบ รูปไข่ กลีบซ้อนกันและกลีบมักจะบิดเวียน สีชมพูอมม่วง เกสรผู้ ก้านเกสรสั้น รังไข่กลม ส่วนปลายเป็นท่อยาว ผล กลม สีแดงมีจุดประปราย กว้างประมาณ 7 มม.
พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชื้นทั่วไป ชอบขึ้นในที่ร่ม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ผลเป็นอาหารของสัตว์ป่าและนก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

1512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: