เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

พวงแสด

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers
Orange Trumpet, Flame Flower, Fire cracker Vine
BIGNONIACEAE
ไม้เถา ต้นอ่อนสีเขียว โตเร็ว มีมือเกาะ ใบ เป็นใบประกอบ ออกสลับ มักประกอบด้วย 3 ใบย่อย ยกเว้นบางใบเป็นคู่ ใบย่อยที่ 3 ตรงกลางเปลี่ยนเป็นมือเกาะ ใบรูปไข่ กว้างประมาณ 2 ซม.ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายแหลม โคนมน ดอก สีแสดอมเหลือง ผิวมัน ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ เป็นจักสั้น โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาวประมาณ 6 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกโค้งและเบี้ยวเล็กน้อย เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ผล เป็นฝักรูปขอบขนานแคบ ยาวประมาณ 20 ซม.
ถิ่นกำเนิดบราซิล ปลูกได้ทั่วไปในภูมิอากาศเย็น แสงแดดดี ออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

5837 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: