เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฟักข้าว

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
ขี้กาเครือ ผักข้าว พุคู้เด๊าะ
CUCURBITACEAE
ไม้เถา ลำต้นอ่อนขนนุ่ม ต่อมาจะเกลี้ยง มีมือเกาะเส้นเดียวออกตามง่ามใบ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน แผ่นใบเว้า 3-5 แฉก ลักษณะคล้ายใบตำลึงหรือฝักทองกว้าและยาว 6-15 ซม. ก้านใบยาว 5-8 ซม. ดอก มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง มี 5 กลีบ ดอกเพศผู้มีก้านยาว 5-15 ซม.ดอกเพศเมีย 2-5 ซม.โดยทั่วไปดอกจะบานตอนเช้า และห่อตัวเมื่อตอนแดดจัด ผล รูปไข่ค่อนข้างกลม ขนาดกว้าง 6-9 ซม. ยาว 10-14 ซม. ผิวมีหนามสั้นทั้งผล แก่จัดเป็นสีส้มแดง มีเมล็ดจำนวนมาก เรียงตัวแบบเมล็ดแตงทั่วไป ลักษณะแบนเปลือกหุ้มสีดำ
Momordica cochinchinensis is a perennial climber, with tendrils. Leaves are simple, palmately lobed, with 2 – 5 glands at petiole and base. Flowers are solitary in leaf axills, 7 – 10 cm diameter, yellow with dark purple throat inside. Fruits are ovoid, 10 – 20 by 6 – 10 cm, greenish – yellow and turning orangish-red at maturity, densely covered with small rigid spines. Flowering in February – April. Propagated is by seed.
พบขึ้นทั่วไปมักอยู่ไม่ไกลลำห้วย ตามที่รกร้างทั่วไปและชายป่าเบญจพรรณ ออกดอกผลประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ผลแก่ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
ใช้เป็นอาหาร ใบ ยอดอ่อนและผลอ่อนเมื่อนึ่งหรือลวกจะให้รสหวานกว่าต้ม ใช้เป็นอาหารผักเคียงหรือผักจิ้ม ผลแก่ต้องปลอกเปลือกใช้เนื้อในการปรุงอาหารได้ทั้งผัด แกง ผลสุกนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงร่างกาย
Young fruits, shoots and flowers are cooked in curry. After boiling, they are eaten with chilli-sauces. The ripe fruits are produced as a herbal drinks for health promotion.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

7273 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
2 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
3 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
4 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
5 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
6 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
7 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
8 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
9 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
10 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
11 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
12 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
13 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
14 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
15 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
16 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
17 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
18 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
19 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
20 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
21 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
22 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
23 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
24 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE
25 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Fak kaeo CUCURBITACEAE
26 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Fak kaeo CUCURBITACEAE
27 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. fak khao CUCURBITACEAE
28 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Fak khao CUCURBITACEAE
29 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Fuk Kao CUCURBITACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: