เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะไฟ

Baccaurea ramiflora Lour.
แซเครือแซ ผะยิ้ว ส้มไฟ หัมกัง
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หรือหยักตื้นๆ ปลายใบเรียวแหลม กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. เส้นแขนงใบมี 5-8 คู่ ด้านล่างนูน เนื้อใบค่อนข้างบางเกลี้ยง ก้านใบยาว 5-7.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้มี 4-8 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อยาวมาก ใบประดับขนาดเล็กอยู่ที่โคนก้านดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รังไข่มีขน ผล ค่อนข้างกลมหรือรี วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซม. สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาวขุ่น รสเปรี้ยวอมหวาน
ขึ้นในป่าดงดิบใกล้ลำธาร หรือที่ชื้นในป่าผลัดใบ ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม
ราก น้ำต้มราก รวมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแก้ท้องร่วง แก้บวมอักเสบ เผาไฟกินเป็นยาถอนพิษ ดับพิษร้อน ต้น เปลือก ทำเป็นยาทาภายนอก แก้บวมอักเสบ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

227586 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
2 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
3 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
4 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
5 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
6 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
7 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
8 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
9 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
10 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
11 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
12 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
13 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
14 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
15 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
16 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
17 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
18 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
19 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
20 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
21 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
22 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
23 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
24 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
25 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
26 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
27 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
28 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
29 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
30 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
31 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
32 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
33 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
34 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
35 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
36 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
37 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
38 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
39 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
40 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
41 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
42 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
43 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
44 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
45 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
46 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
47 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
48 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
49 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
50 Baccaurea ramiflora Lour. PHYLLANTHACEAE
51 Baccaurea ramiflora Lour. Lum Mar, Mak Fay PHYLLANTHACEAE
52 Baccaurea ramiflora Lour. Ma fai pa PHYLLANTHACEAE
53 Baccaurea ramiflora Lour. ma fai pa PHYLLANTHACEAE
54 Baccaurea ramiflora Lour. Ma Fai Pa PHYLLANTHACEAE
55 Baccaurea ramiflora Lour. Mafai PHYLLANTHACEAE
56 Baccaurea ramiflora Lour. Mafai PHYLLANTHACEAE
57 Baccaurea ramiflora Lour. Phneav PHYLLANTHACEAE
58 Baccaurea ramiflora Lour. Phneav PHYLLANTHACEAE
59 Baccaurea ramiflora Lour. Pnheav PHYLLANTHACEAE
60 Baccaurea ramiflora Lour. Pnheav PHYLLANTHACEAE
61 Baccaurea ramiflora Lour. Sii so, Mak phay PHYLLANTHACEAE
62 Baccaurea ramiflora Lour. Tout Cyu PHYLLANTHACEAE
63 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟแดง PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: