เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มุ่นดอย

Elaeocarpus floribundus BI.
กาลน กุมเถื่อน ค่อม ดีงู ทุย เบียดใหญ่ เหมือดดอย
ELAEOCARPACEAE
ไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปมนหรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน หรือสอบแคบและค่อนข้างเบี้ยวขอบใบหยักเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างหนา เป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 2-4 ซม. ดอก เป็นช่อ แต่ละช่อยาว 8-17 ซม. ก้านช่อมีขนนุ่ม ดอกสีขาวปนเหลืองอ่อนๆเมื่อบานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบรองกลีบดอกรูปไข่ หรือรูปไข่แกมหอก มีขนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบมีริ้วเป็นฝอย เกสรผู้มีจำนวนมาก เกสรเมีย 1 อัน มีขนสีทองปกคลุม ผล รูปป้อม ผิวเรียบ สีเขียวอ่อน หัวและท้ายมน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. ก้านผลยาว 1 ซม.
พบขึ้นตามป่าดิบเขา ออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างแต่ไม่ทนทาน ผล รับประทานได้ น้ำที่ได้จากการแช่เปลือกและใบ ใช้อมแก้เหงือกอักเสบ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

2441 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: