เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เมี่ยงดอย

Camellia oleifera Abel. var. Confusa (Craib) sealy
คันโคกต้น เหมือดเม็ก เหมือดหมี เมี่ยงดอง เมี่ยงอีอาม เมี่ยงอาม
THEACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 10 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างแน่น ตามง่ามใบจะมีตาใบที่พักตัวมีลักษณะเป็นกาบโค้ง ๆ หุ้มซ้อนกัน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีกว้าง 2.5-6 ซม. หลังใบมันสีเขียวเข้ม ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบจักถี่ ๆ ดอก สีขาว กลิ่นหอมเย็น ออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบ ดอกบานกว้าง 5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบหยักเว้าร่วงง่าย เกสรผู้มีจำนวนมาก สีเหลือง ก้านเกสรชั้นนอก ๆ มักเชื่อมติดกัน รังไข่มีขนสีน้ำตาลขึ้นคลุม ปลายท่อเกสรเมียแยกเป็น 3 แฉก ผล กลมแข็ง เมื่อแก่จะแตกเป็น 3 แฉก เมล็ดกลม
พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-1000 เมตร ออกดอกเดือน ธันวาคม-มกราคม
ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

1864 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: