เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยางโอน

Polyalthia viridis Craib
ขะมอบ ขี้ซาก ขี้แฮด ยางพาย ตองเหลือง ยางดง ยางโดน สามเต้า
ANNONACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ ทรงใบรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบขนานกันชัดเจน โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ หรืออาจเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก โตสีเขียวอ่อน ออกเป็นกระจุก กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ แต่ละกลีบมนและมีขนนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ยาว 6-10 ซม. ผล กลมรี ๆ โต วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ตอรวมกัน เป็นกลุ่มใหญ่บนแกนตุ้มผล เมื่อแก่จะออกสีเหลือง แต่ละผลมีเมล็ดเดียว
พบตามป่าดิบแล้ง บริเวณหุบเขาและลำธาร ในภาคต่าง ๆของประเทศ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 300-500 เมตร
เนื้อไม้สีขาวปนเหลืองอ่อน นิยมใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในร่ม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

5167 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: