เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รกฟ้า

Terminalia alata Heyne ex Roth.
กอง คลี้ จะลีก ชะลีก เชือก เซียก ฮกฟ้า
COMBRETACEAE
เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-30 เมตร เปลือกนอกสีเทาถึงเทาปนดำแตกเป็นร่องลึก และเป็นสะเก็ดทั่วไป ใบ เป็นใบเดี่ยว ติดตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย ทรงใบรูปขอบขนาน หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้านใบแก่ขนหลุดล่วงหมด ด้านหลังใบจะมีต่อมคล้ายหูดหนึ่งถึงสองต่อม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นบางเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อขนาดเล็ก ดอกย่อยสีขาวหรือขาวอมเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพศผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 มม. กลีบรองกลีบดอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย มีขนทั้งสองด้านไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้ 10 อันเล็ก ๆ ผล รูปรี ๆ มีครีบ ตามความยาว 5 ครีบ ผลรวมทั้งครีบกว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ผิวเกลี้ยง
พบทั่วไปในป่าผลัดใบ และป่าเต็งรัง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-1000 เมตร ทิ้งใบในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ผลิใบใหม่ในเดือน มิถุนายน พร้อมตาดอก
ไม้เนื้อแข็งขัดชักเงาได้ดี ใช้ทำพื้น คาน เฟอร์นิเจอร์ ด้ามเครื่องมือ โดยเฉพาะที่ใช้ในน้ำเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

9387 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
2 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
3 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
4 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
5 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
6 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
7 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
8 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
9 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
10 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
11 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
12 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
13 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
14 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
15 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
16 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
17 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
18 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
19 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
20 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
21 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
22 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
23 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
24 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
25 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
26 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
27 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
28 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
29 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
30 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
31 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
32 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
33 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
34 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
35 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
36 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
37 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
38 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
39 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
40 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
41 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
42 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
43 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
44 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
45 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
46 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
47 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
48 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
49 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
50 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
51 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
52 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
53 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
54 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
55 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
56 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
57 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
58 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
59 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
60 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
61 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE
62 Terminalia alata Heyne ex Roth. Chhlik COMBRETACEAE
63 Terminalia alata Heyne ex Roth. Ma kham pom COMBRETACEAE
64 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
65 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
66 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE
67 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok Fa COMBRETACEAE
68 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok Fa COMBRETACEAE
69 Terminalia alata Heyne ex Roth. Rok fa COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: