เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แววมยุรา

Torenia fournieri Lindl.
เกล็ดหอย แววมยุเรศ
SCROPHULARIACEAE
ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม. ลำต้นสี่เหลี่ยม แตกกิ่งก้านโปร่ง ๆ ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ขอบใบจัก กว้าง 0.8-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. ดอก ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด จึงทำให้เป็นลักษณะพุ่มที่ปลายกิ่ง กลีบรองกลีบดอกโป่งคล้ายเป็น ครีบ 5 ครีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีม่วงอ่อนและมีสีเหลืองแต้ม ปลายหลอดแยกเป็น 2 กลีบ กลีบบนสีม่วงอ่อน แยกเป็น 2 แฉก ตื้นๆ กลีบล่างมี 3 แฉก แฉกสีฟ้าปนม่วงกลีบกลางมีสีเหลืองแต้ม ผล เป็นฝัก รูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.3 ซม. ยาว 1 ซม. และเกล็ดมีขนาดเล็ก รูปรี
ในธรรมชาติพบในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามซอกหินที่ชื้น ริมลำธาร และในพื้นที่ชายป่าดงดิบ ตั้งแต่พื้นราบจนถึง 1200 เมตร
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปทางภาคเหนือ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3137 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: