เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะเดา

Azadirachta indica var. siamensis valeton
กะเดา สะเลียม Neem Tree
MELIACEAE
ไม้ยืนต้นสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ ทุกส่วนมีรสขม เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องตามยาว ยอดอ่อนที่แตกใหม่มีสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยฐานใบไม่เท่ากัน รูปใบหอกปลายสอบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขามมี 5 กลีบ ผล เป็นผลสดรูปกลมรีขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซม. มีเมล็ดเดี่ยว แข็ง
ในธรรมชาติพบกระจายบริเวณป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-300 เมตร ในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ประดับสองข้างถนนทั่วไป
ช่อดอกอ่อนนิยมใช้เป็นอาหาร ในตำรายาไทยใช้ก้านอ่อนและใบแก้ไข้ทุกชนิด เปลือกต้นแก้ท้องเดิน ใช้แก้บิดมูกเลือด ผลเป็นยาถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ ดอกเป็นยาบำรุงธาตุ รากใช้แก้ไข้ ทำให้อาเจียน ในทางเคมีพบว่าเมล็ดและใบมีสาร azadirachtin ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าแมลงได้ผลดีหลายชนิด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

1058474 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: