เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนอนตายหยาก

Stemona tuberosa Lour.
กะเพียด
STEMONACEAE
เป็นไม้เลื้อย ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกันรูปใบคล้ายใบพลู กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบเป็นคลื่น มีปลายใบแหลมโคนใบเว้า เส้นใบขนานเด่นชัด ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียว ด้านในสีแดง ผล เป็นผลแห้งแตกได้ ลำต้นบนดินจะโทรมช่วงฤดูร้อน พอฤดูฝนจะงอกใหม่พร้อมทั้งออกดอก ลำต้นใต้ดินมีรากออกเป็นพวงหลายสิบราก ลักษณะเป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุกคล้ายกระชาย
พบขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป
ราก ตำละเอียดแช่น้ำมันมะพร้าวใช้ฉีดฆ่าแมลง ตำใส่น้ำข้าวทาแผลเน่าเปื่อยในวัวควายตำใส่น้ำมันพืช ใช้ใส่ผมฆ่าเหา รักษาหิด และในพม่าใช้เป็นยาฆ่าแมลง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3408 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: