เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนาดคำ

Inula cappa (Ham. Ex D.Don) DC.
เขืองแพงม้า หนาดดอย
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งสูงถึง 1.5 เมตร ส่วนโคนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองปกคลุมตามส่วนอ่อนทั่วไป ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปร่างยาวขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวใบด้านล่างมีขนยาวสีเทาเงิน ดอก เป็นช่อ เป็นกระจุกที่ปลายยอดและซอกใบ มีก้านช่อดอกมาก ดอกย่อยไม่มีก้านหรือก้านสั้น กลีบดอกสีเหลือง เมล็ดแคบยาว มีขนปกคลุมทั่วไป และมีขนสีขาวประดับที่ส่วนปลาย
พบในที่สูง 800-1,600 เมตร ตามที่เปิด ทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด กระจายพันธุ์ในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ออกดอกระหว่างเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์
เป็นอาหารสัตว์ พวกเคี้ยวเอื้องได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

2259 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: