เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหมือดคน

Heliciopsis terminalis Sleum
เหมือดคนขาว เหมือดคนดง เหมือดตัวผู้ พรมคต ไต้ควานช้าง คด
PROTEACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-20 เมตร กิ่งก้านไม่มีขน ใบ ออกเดี่ยวๆ รูปหอกกลับหรือรูปไข่กลับค่อนข้างยาว ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ขนาดของใบกว้าง 4-8 ซม. ยาว 12-24 ซม. ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ใบอ่อน เป็นคลื่น ผิวเกลี้ยง ดอก เป็นช่อ ออกตามง่ามใบ ยาว 15-30 ซม. ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ยาว 12-15 มม. ออกเป็นคู่ ก้านดอกมีขนละเอียดสีแดงติดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว กลีบดอกมีขนสีน้ำตาลแดงค่อนข้างหนาแน่น ฐานรองดอกเป็นตุ่มเล็กๆ 4 ตุ่ม รูปไข่ค่อนข้างยาว แยกจากกัน รังไข่ไม่มีขน ผล รูปไข่ ขนาด 2-2.5 x 3-4 ซม. ผิวเกลี้ยง
พบขึ้นกระจายในป่าดงดิบ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 400-1,600 เมตร
เนื้อไม่ใช้ทำสิ่งก่อสร้างได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

10856 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: