เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหลืองอินเดีย

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose
Golden Tree , Tallow Pui
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางสูง 5-9 เมตร ผลัดใบเรือนยอดทึบ ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ มีขนอ่อนนุ่ม ๆ ด้านล่างมีขนรูปดาว ดอก สีเหลืองสดติดกันเป็นหลอดรูปแตร ยาว 4-7 ซม.ปลายแฉกมี 5 กลีบเมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม.เกสรผู้ 4 อันสั้น 2 ยาว 2 โคนก้านมีขน ผล เป็นฝักแคบ ยาว 10-15 ซม.
ถิ่นกำเนิดอยู่ในเวสต์อินดีส โคลัมเบีย ถึงตอนเหนือของ เวเนซูเอลาในทวีป อเมริกาใต้
ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ขึ้นได้ดีในภาคเหนือของประเทศไทย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

17843383 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: