เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กล้วยผา

Musa superba Roxb.
กล้วยโทน
MUSACEAE
ไม้ล้มลุก ลำต้นเทียม สูง 1-2 เมตร กาบใบมีนวลหนาและเรียงตัวหลวมๆ ลำต้นเทียม ส่วนโคนขยายใหญ่ มียางเหลือง ใบเป็นใบเดี่ยว แตกจากโคนระดับต่ำ รูปขอบขนานแกมรี ปลายใบแหลม ขนาดกว้าง 30-50 ซม. ยาว 1-2 ม. ก้านใบสั้น สีเขียว มีร่องใบกว้าง ดอกเป็นก้านชูตั้งขึ้นและโน้มลงที่ส่วนปลาย ปลีมีใบประดับใหญ่แผ่เป็นกระทง สีแดงอมม่วง ปลายสอบป้าน ดอกที่โคนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลเรียงกันสองชั้น รูปป้อม ปลายแหลม ขนาด 2-4 ซม. เมล็ดมีมาก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5-6 มม. หรือมากกว่า
ชอบขึ้นตามบริเวณที่ลาดชัน ในบริเวณเขาหินปูน ที่ความสูง 300-800 ม. จากระดับน้ำทะเล
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

175114 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: