เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ข้าวสารป่า

Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith
เข็มแพะ
RUBIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-4 เมตร กิ่งอ่อนกลวง มีขนปกคลุมทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 4-11 ซม. ยาว 9-18 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน เส้นใบ 10-14 คู่ ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. หูใบรูปสามเหลี่ยม หลุดร่วงง่าย ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกกลม มีขนาด 10-15 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมาก ส่วนโคนเป็นหลอด ปลายแผ่แยกเป็น 4 กลีบ ขนาดยาว 3-5 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4-5 มม. ภายในมี 2 เมล็ด
พบขึ้นกระจายในอินเดีย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในป่าเต็งรัง ที่ความสูง 300-600 ม. จากระดับน้ำทะเล ออกดอกและติดผลเดือนเมษายน-สิงหาคม
เป็นไม้ประดับได้ดี ดอกมีลักษณะสวยงาม มีกลิ่นหอมอ่อน ใบสดใช้บดเป็นยาแก้ไข้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2050 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: