เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เครือโงบ

Uncaria homomalla Miq.
เขาควายไม่ว้อง เขาควายไม่หลูด โงบ งบ เครือสี่เหลี่ยม
RUBIACEAE
ไม้เถาขนาดกลาง กิ่งก้านสีเขียว ส่วนปลายมักเป็นสี่เหลี่ยม มีรูระบายอากาศตามกิ่งอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่สลับกัน รูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายแหลม หลังใบมีสีเข้มเหลือบมัน ท้องใบสีจางมีขนนุ่มแน่น ขนาดกว้าง 7-9 ซม. ยาว 10-14 ซม. เส้นใบมี 6-8 คู่ ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. มีหูใบลักษณะแผ่ มน มักพบรยางค์ที่มีลักษณะคล้ายของอ ออกเป็นคู่ตามข้อ ดอกสีขาวครีม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อกลมแน่นตามซอกใบ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2-3 ซม. ดอกย่อยส่วนโคนเป็นหลอดยาว ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มม. ผลออกเป็นกระจุกแน่น ทรงกลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-4 ซม.
พบขึ้นกระจายตั้งแต่อินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมักพบตามป่าชื้น ที่ความสูง 50-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เป็นไม้ป่าของไทย ส่วนปลายยอดเมื่อขยี้มีกลิ่นหอม แต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1806 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: