เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เครือออน

Congea tomentosa Roxb.
กาไบ้ดง ค้างเบี้ย งวงชุม จั่งบั่ง ออนแดง ท้องปลิง พญาโจร พลูหีบ ล้วงสุ่มขาว ล้วงสุ่มตัวผู้ สะแกบ สังขยา เบี้ยพวงประดิษฐ์ Lavender Wreath, Shower Orchid
VERBENACEAE
ไม้เถาขนาดใหญ่ มีขนนุ่ม เลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลายกิ่งทอดย้อยลง ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน เนื้อใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก มี 5-7 ดอก มีใบประดับรองรับ 3 ใบ สีชมพูอมม่วง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้างประมาณ 0.8 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. โคนเชื่อมกัน ดอกย่อยสีขาวมีขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 กลีบ กลีบรองดอกมี 5 แฉก ติดอยู่เมื่อเป็นผล เกสรผู้ 4 อัน ผลขนาดเล็ก รูปไข่กลีบ มีใบประดับติดที่ขั้ว เมล็ดมี 1 เมล็ด
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ออกดอกติดผลเดือนธันวาคม-เมษายน
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วบ้านและตกแต่งบ้าน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

3935 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: