เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เจ้าเมืองตรัง

Licuala peltata Roxb.
กะพล้อ กะพ้อ จิ้ง
ARECACEAE (PALMAE)
ปาล์ม สูง 2-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว มีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม รูปพัดหรือเกือบกลม แผ่นใบและขอบจักเป็นจีบ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เมตร ก้านใบยาว 1-1.2 เมตร แข็งแรง มีหนามโค้ง ปลายแหลมสีน้ำตาล ส่วนโคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มรอบลำต้น ใบมีประมาณ 3-7 ใบ ดอกออกเป็นแกนช่อจากยอดหรือซอกใบ ขนาดยาวจากโคน 80-150 ซม. ดอกย่อยสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีก้าน ขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม. มีขนนุ่ม ส่วนโคนกลีบดอกเชื่อมเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรผู้ 6 อัน ขนาดยาวเท่ากัน ผลกลมรี ขนาด 1-2 ซม. ปลายแหลม อยู่บนฐานรองดอกที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วยหนาคล้ายแผ่นหนัง สีน้ำตาล เมล็ดมี 1 เมล็ด
เป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง พบทางตอนใต้ของประเทศพม่าและไทย ในป่าดงดิบชื้น
เป็นปาล์มที่มีความสง่างามมาก นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2605 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
2 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
3 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
4 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
5 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
6 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
7 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
8 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
9 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
10 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
11 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
12 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
13 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
14 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
15 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
16 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
17 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
18 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
19 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
20 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
21 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
22 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
23 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
24 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
25 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
26 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
27 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
28 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
29 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
30 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
31 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
32 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
33 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
34 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
35 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
36 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
37 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
38 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
39 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
40 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
41 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
42 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
43 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
44 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
45 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
46 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
47 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
48 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
49 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
50 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
51 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
52 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
53 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
54 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
55 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
56 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
57 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
58 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
59 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
60 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
61 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
62 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
63 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
64 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
65 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
66 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
67 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
68 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
69 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
70 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
71 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
72 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE
73 Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham. ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ARECACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: