เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เจ้าเมืองตรัง

Licuala peltata Roxb.
กะพล้อ กะพ้อ จิ้ง
ARECACEAE (PALMAE)
ปาล์ม สูง 2-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว มีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม รูปพัดหรือเกือบกลม แผ่นใบและขอบจักเป็นจีบ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เมตร ก้านใบยาว 1-1.2 เมตร แข็งแรง มีหนามโค้ง ปลายแหลมสีน้ำตาล ส่วนโคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มรอบลำต้น ใบมีประมาณ 3-7 ใบ ดอกออกเป็นแกนช่อจากยอดหรือซอกใบ ขนาดยาวจากโคน 80-150 ซม. ดอกย่อยสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีก้าน ขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม. มีขนนุ่ม ส่วนโคนกลีบดอกเชื่อมเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรผู้ 6 อัน ขนาดยาวเท่ากัน ผลกลมรี ขนาด 1-2 ซม. ปลายแหลม อยู่บนฐานรองดอกที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วยหนาคล้ายแผ่นหนัง สีน้ำตาล เมล็ดมี 1 เมล็ด
เป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง พบทางตอนใต้ของประเทศพม่าและไทย ในป่าดงดิบชื้น
เป็นปาล์มที่มีความสง่างามมาก นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2168 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Licuala peltata Roxb. ARECACEAE
2 Licuala peltata Roxb. ARECACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: