เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ชงโคดอกเหลือง

Bauhinia tomentosa Linn.
โยทะกาดอกเหลือง
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4-8 ซม. มี 7-9 เส้นใบ ปลายใบเว้าลึก มีลักษณะเป็น 2 พู ปลายมน ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลประปราย ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อสั้น มีน้อยดอก ก้านดอกยาว 1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง เมื่อบานขนาดผ่าศูนย์กลาง 4-5 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ผลเป็นฝักแบน มีขนสีน้ำตาลแน่น กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 7-15 ซม. เมื่อแก่จะแตก มีเมล็ด 4-6 เมล็ด ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน กระจายตั้งแต่อินเดีย คาบสมุทรอินโดจีน มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยปลูกได้ทั่วไป ออกดอกติดผลตลอดปี
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

4457 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: