เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดองดึง

Gloriosa superba L.
ก้ามปู คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู มะขาโก้ง พันมหา Climbing Lily
LILIACEAE
ไม้เถาเลื้อย ลำต้นอ่อน ลักษณะเป็นหัวหรือเป็นเหง้าขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปยาวรี ก้านใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลม บิดม้วนเป็นมือเกาะ ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 1.3-4 ซม. ยาว 8-25 ซม. ดอกใหญ่สีแดงหรือแดงแกมเหลือง ออกเดี่ยวๆ ตามกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน มักบิดเป็นเกลียว ปลายกลีบสีแดงเข้ม โคนกลีบสีเหลือง ขอบหยักเป็นลอนปลายแหลม ชูตั้งขึ้นทั้ง 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ยาว 5-7 ซม. เป็นก้านยาว เรียงตัวแผ่กว้างเด่นชัด รังไข่สีเขียว มีก้านยาว โค้งขึ้น เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีสีเข้มจัด ผลรูปกระสวย ผิวมัน มักมีสันตื้นๆ ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 6-8 ซม.
มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย ไทย และกัมพูชา พบได้ตามป่าเปิดและป่าเบญจพรรณทั่วไป ที่ความสูง 50-400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เหง้ามีสารอัลคาลอยด์รักษาโรคปวดข้อ สารสกัดจากดองดึงคือ Cochicine ใช้เพิ่มจำนวนโครโมโซมในเซลพืชได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

3582 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: