เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดาหลา

Nicolaia elatior Horan.
กะลา กาหลา
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน ลำต้นกลมอวบน้ำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-6 ซม. สูง 5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 20 ซม. ยาวประมาณ 50 ม. ดอกสีชมพูถึงสีแดงเข้ม ออกเป็นช่อเดี่ยวที่ปลายก้าน ซึ่งแทงขึ้นจากเหง้าใต้ดิน รูปพุ่มแกมกลม ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 เมตร ใบประดับรอบนอกแผ่ ขนาดกว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ใบประดับชั้นใน มีขนาดลดหลั่นกัน ยาว 1-5 ซม. แต่ละใบมี 1 ดอก และมีใบประดับย่อยรูปหลอด ยาวประมาณ 2 ซม. เกสรผู้ที่เป็นหมันสีเลือดหมูเข้ม ขอบขาวหรือเหลือง ที่สมบูรณ์มี 1 อัน อับเรณูสีแดง ผลรูปกลม มีขนนุ่ม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 ซม.
มีถิ่นกำเนิดบริเวณเขตร้อนทั่วไป พบได้ตามป่าดงดิบ ที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเล ถึง 400 เมตร ออกดอกตลอดปี
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ช่อดอกนิยมใช้ปักแจกันได้ทนนาน ดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2305 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: