เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะลุมพุก

Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng.
มะคังขาว มอกน้ำข้าว มะข้าว มะคัง ลุมปุ๊ ลุมปุ๊ก ลุมพุก กระลำพุก
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่ม สูง 5-10 เมตร ผลัดใบ ตามต้นมีหนามแหลมยาว กิ่งยาวเป็นรยางค์และมักจะมีหนามออกตรงข้ามเป็นคู่ๆ เปลือกสีน้ำตาลแดง หรือสีดำคล้ำ เป็นปมขุรขระทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ แต่ละคู่สลับทิศทางและอยู่ชิดกันตามบริเวณปลายกิ่ง เนื้อใบบาง เกลี้ยง มีหูใบ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ เมื่อบานมีขนาด 3-4.5 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-3 ซม. ผลทรงกลม ผิวเรียบที่ปลายยังคงมีกลีบรองดอกติดอยู่ ขนาดกว้าง 2.5 ซม. ยาว 6 ซม. เมื่อแก่สุกเป็นสีเหลือง
พบขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณบริเวณใกล้น้ำ ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ไม้ใช้ทำเครื่องมือต่างๆ ทำกระสวย ใช้สำหรับกลึง และแกะสลักได้ดี รากและผลใช้รักษาโรคบิด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2091 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: