เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต้างไม้พันงู

Hoya multiflora Blume
ต้าง
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อยกึ่งพุ่ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปยาวแคบแกมขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบเรียบ มีขนาดกว้าง 2.5-6.5 ซม. ยาว 7.5-20 ซม. ผิวเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. ดอกสีขาวครีม ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายยอด มีดอกจำนวนมาก ก้านช่อยาว 2.5-3 ซม. ก้านดอกเรียวเล็ก ยาว 5-6 ซม. ดอกย่อยมีกลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก สีเหลือง กลีบกว้างประมาณ 4 มม. ยาว 12 มม. เมื่อบานกลีบดอกจะกลับลงข้างล่าง ที่โคนดอกมีเส้าเกสรเชื่อมติดกันเป็นรูปทรงสูง มีรยางค์ปลายแหลมงอน 5 อัน ผิวมันเป็นเงา ผลเป็นฝักคู่ ขนาดกว้าง 6-8 มม. ยาว 18-20 ซม. เปลือกบางเรียบ เมล็ดรูปขอบขนาน มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 6 มม. ปลายตัดตรง มีขนเป็นมันเหมือนไหมติดเป็นกระจุก ผิวสีน้ำตาล
พบขึ้นกระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบในป่าดิบชื้น ตามคาคบไม้ หรือซอกหิน ใกล้ริมลำธาร ออกดอกติดผลเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ น้ำภายในต้นใช้ขับปัสสาวะ ใบบดละเอียดใช้ทาแก้เคล็ดบวม แก้ปวดข้อ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1718 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: