เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นกขมิ้น

Aristolochia grandis Craib
ARISTOLOCHIACEAE
ไม้เถาเลื้อย มีเนื้อไม้ ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 6.5-15 ซม. ยาว 11.5-25 ซม. ขอบใบเรียบหรือหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ท้องใบมีขนนุ่ม ก้านใบยาว 3.5-9 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ มีดอกย่อย 1-2 ดอก ดอกยอ่ยปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล ลักษณะเป็นท่อโค้ง ยาว 5-7 ซม. ด้านนอกมีเส้นสีน้ำตาล ขนานไปกับตัวดอก ส่วนโคนโป่งเป็นกระเปาะ ส่วนปลายแผ่กว้าง ประมาณ 1.5 ซม. ขอบพับขึ้น ด้านนอกสีแดง ด้านในสีเหลือง เกสรผู้อยู่ในหลอด ยาว 2.5 ซม. ปลายเกสรเมีย เป็น 6 พู รูปไข่ ปลายโค้งเข้าด้านในเล็กน้อย ยาว 4.5-4.8 ซม. ผลรูปกระสวย มี 6 สัน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 12-18 ซม. สีเทา มีขนนุ่ม เมื่อแก่แตกออกเป็น 6 แฉก
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบในป่าดิบ หรือป่าดิบแล้ง บริเวณริมน้ำหรือที่ชื้น ที่ความสูง 750-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ติดผลเดือนสิงหาคม-กันยายน
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของดอยสุเทพ และเป็นพืชหายาก ยังไม่ได้ทำการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2740 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: