เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปิ้งขาว

Clerodendrum colebrookianum Walp.
เข็มป่า เขาะคอโด่ะ แบบิสี่ พอกวา นมสวรรค์เขา พวงพีขาว
VERBENACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 ซม. ลำต้นสีเขียว ปลายยอดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 15-20 ซม. ยาว 18-23 ซม. ก้านใบยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วย ปลายหยักเป็นติ่ง 5 ติ่ง ผลกลม มี 2 หรือ 4 พู ติดกัน กลีบรองดอกติดคงทน แผ่ออก เมื่อแก่จะมีสีดำ
พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย ตามป่าเปิดที่ค่อนข้างชื้น ที่ความสูง 600-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ใบใช้รับประทานเป็นอาหาร

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

3037 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
2 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
3 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
4 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
5 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
6 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
7 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
8 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
9 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
10 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
11 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
12 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
13 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
14 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
15 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
16 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
17 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
18 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
19 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
20 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
21 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
22 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
23 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
24 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
25 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
26 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
27 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
28 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
29 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
30 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
31 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
32 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
33 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
34 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
35 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
36 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
37 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
38 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
39 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
40 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
41 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
42 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE
43 Clerodendrum colebrookianum Walp. Bor Co Der LAMIACEAE
44 Clerodendrum colebrookianum Walp. Choe Jaw Jua LAMIACEAE
45 Clerodendrum colebrookianum Walp. Kaawu teechi LAMIACEAE
46 Clerodendrum colebrookianum Walp. La Kam Lam LAMIACEAE
47 Clerodendrum colebrookianum Walp. Phing khao LAMIACEAE
48 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping Kao LAMIACEAE
49 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping khao LAMIACEAE
50 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping khao LAMIACEAE
51 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping Khao LAMIACEAE
52 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping khao LAMIACEAE
53 Clerodendrum colebrookianum Walp. ping khao LAMIACEAE
54 Clerodendrum colebrookianum Walp. ping khao LAMIACEAE
55 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping Khao LAMIACEAE
56 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping Khao LAMIACEAE
57 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping Khao LAMIACEAE
58 Clerodendrum colebrookianum Walp. Ping khao LAMIACEAE
59 Clerodendrum colebrookianum Walp. ปิ้งขาว LAMIACEAE
60 Clerodendrum colebrookianum Walp. ปิ้งขาว LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: