เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปิ้งขาว

Clerodendrum colebrookianum Walp.
เข็มป่า เขาะคอโด่ะ แบบิสี่ พอกวา นมสวรรค์เขา พวงพีขาว
VERBENACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 ซม. ลำต้นสีเขียว ปลายยอดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 15-20 ซม. ยาว 18-23 ซม. ก้านใบยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วย ปลายหยักเป็นติ่ง 5 ติ่ง ผลกลม มี 2 หรือ 4 พู ติดกัน กลีบรองดอกติดคงทน แผ่ออก เมื่อแก่จะมีสีดำ
พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย ตามป่าเปิดที่ค่อนข้างชื้น ที่ความสูง 600-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ใบใช้รับประทานเป็นอาหาร

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

4481 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: