เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พลับพลา

Microcos paniculata Linn.
พลา กะผล้า จุกขวด ก่อออม ขนาน คอม มะคอม มะก้อม ม่วงก้อม
TILIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 15 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-17 ซม. แผ่นใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบกลมมนหรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นรูปคลื่น มีเส้นใบ 3 เส้น ออกจากฐานใบ เส้นแขนงใบด้านล่างเห็นชัดเจน ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมียนาด 1.5-2.5 ซม. กลีบรองดอกและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ เกสรสีเหลืองเข้ม มีจำนวนมาก ผลมีก้านยาวโค้ง รูปไข่กลับ เรียบไม่มีขน ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 1.5 ซม.
พบตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน เวียดนาม ลาว มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทั่วไปตามป่าผลัดใบผสมและป่าดิบแล้งตั้งแต่ที่ความสูง 100-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ระยะการออกดอกติดผลเดือนเมษายน-มิถุนายน
เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2511 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: