เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มณฑาดอย

Talauma hodgsonii Hook. F. & Thoms.
บุนฑา ตองแข็ง บุนฑาหลวง บุนฑาดอย
MAGNOLIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ยาว 20-45 ซม. กว้าง 6.5-12 (16) ซม. ใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นใบ 9-12 (20) คู่ เห็นได้ชัดเจน ก้านใบยาว 4.5-5 ซม. มีต่อมบวมที่ฐาน แผ่นใบมักเป็นคลื่น ดอกสีม่วงแกมเหลืองอ่อน เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม. ก้านแข็ง ยาว 1.5-2 ซม. กลีบดอกด้านนอกสีม่วง รูปมน กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 5-7 ซม. กลีบดอกด้านในสีขาวครีม แคบ หนา เกสรผู้ยาว 1.5-2 ซม. ผลเป็นกลุ่ม รูปรีแกมขอบขนาน แต่ละช่อมีหนามแข็งเป็นจงอย สีเหลืองถึงน้ำตาล มักมีจุดประสีม่วงทั่วไป เมื่อแก่เป็นสีดำ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 10-15 ซม.
พบขึ้นในเนปาล ภูฐาน ตอนเหนือของอินเดีย พม่า ในประเทศไทยพบขึ้นบริเวณป่าดิบชื้น หรือตามริมธารน้ำ ที่ความสูง 600-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล
สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี ดอกมีกลิ่นหอม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

6659 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: