เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกล่ำตาหนู

Abrus precatorius Linn.
กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแค๊ก ไม้ไฟ ตากล่ำ เกมกรอม มะขามเถา ชะเอมเทศ Crab's Eye Vine, American Pea
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เถาเลื้อย ขนาดเล็ก ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยออกเป็นคู่ รูปขอบขนาน โคนและปลายมน ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 1-2 ซม. ดอกออกเป็นแกนช่อตามง่ามใบ ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ดอกย่อยขนาด 0.5-1.5 ซม. กลีบดอกสีชมพูแกมม่วง ผลเป็นฝักเวียน มีรอยคอดชัดเจน เมื่อแก่ฝักจะแตกออกตามยาวและบิดเพื่อกระจายเม็ด เมล็ดสีแดงสด มีขั้วสีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง ค่อนข้างกลมขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม.
พบตั้งแต่อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทบพบขึ้นทั่วไปตามป่าเปิดหรือในที่โล่ง จะทิ้งใบในหน้าแล้ง
ใบมีสารหวานชื่อ abrusosides ซึ่งมีความหวานสูงและไม่มีพิษ เมล็ดมีสารพิษ ชื่อ arbin ถ้ากลืนทั้งเมล็ดไม่มีอันตราย เพราะเปลือกแข็งมีถูกย่อยในทางเดินอาหาร แต่ถ้าขบเมล็ดให้แตกและกินเพียง 1-2 เมล็ด อาจเป็นพิษถึงตายได้ โดยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้องอย่างแรง ระบบทางเดินอาหาร ตับและไตจะถูกทำลาย ต้องรีบให้การปฐมพยาบาลโดยทำให้อาเจียน และรีบนำส่งโรงพยาบาล

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

3507 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: