เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะคังแดง

Gardenia erythroclada Kurz
จงก่าขาว จิ้งก่าขาว ชันยอด มะคัง ตุมกาแดง มะคังป่า มุยแดง ลุมปุกแดง
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สุง 6-12 เมตร โคนมีหนาม กิ่งก้อานมีสีน้ำตาลแดง จนมีสีเข้มชัดเจนที่ปลายกิ่ง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือไข่กลับ กว้าง 8-15 ซม. ยาว 15-22 ซม. ผิวใบมีขน หูใบรูปสามเหลี่ยม หลุดร่วงง่าย ดอกสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ออกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ผลเป็นผลสด รูปกระสวยมีสันนูนเล็กๆ ตามยาว ส่วนปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่
พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และชายป่าดิบชื้น ออกดอกติดผลระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม
เนื้อไม้ใช้ทำหน้าไม้ เครื่องมือทางการเกษตร ต้มน้ำดื่ม แก้เลือดลมเดินไม่สะดวก แก้ปวดท้อง เปลือกต้นตำพอกแผลสดห้ามเลือด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1986 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: