เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะดูก

Siphonodon celastrineus Griff.
บั๊กโคก ยายปลวก
CELASTRACEAE
ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน รูปขอบขนาน ขอบใบมักจะเป็นซี่ฟันตื้นๆ บางจักห่างหรือแทบมองไม่เห็นชัด เนื้อใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง เส้นใบมี 6-10 คู่ ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ดอกสีขาวครีม ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ มี 2-3 ดอก ก้านช่อดอกยาว 0.5-1.5 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 5-11 มม. บางที่มีจุดสีน้ำตาลแดง กลีบรองดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันปลายแยกรูปไตหรือกึ่งกลม กลีบดอกรูปไข่ 5 กลีบซ้อนทับกัน กว้าง 1.7-2.5 มม. ยาว 2.2-3.5 มม. ปลายมน เกสรผู้ 5 อัน ก้านเกสรผู้แบน ยาวประมาณ 1 มม. เชื่อมติดกันที่ครึ่งหนึ่ง หรือใกล้ๆ โคนดอก ผลรูปรีกว้างหรือรูปกลม สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง กว้าง 2-6 ซม. ยาว 3-6.5 ซม.
พบขึ้นกระจายทั่วไป ในป่าโปร่งที่ค่อนข้างชื้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคกลาง ที่ความสูงไม่เกิน 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ผลสุกรับประทานได้ รากใช้ต้มรับประทานแก้พิษฝีภายใน บำรุงกระดูก ดับพิษในกระดูก น้ำเหลืองเสีย ผื่นคัน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, 3

-

4471 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
2 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
3 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
4 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
5 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
6 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
7 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
8 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
9 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
10 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
11 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
12 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
13 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
14 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
15 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
16 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
17 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
18 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
19 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
20 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
21 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
22 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
23 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
24 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
25 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
26 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
27 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
28 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
29 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
30 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
31 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
32 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
33 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
34 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
35 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
36 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
37 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
38 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE
39 Siphonodon celastrineus Griff. Ma Dook CELASTRACEAE
40 Siphonodon celastrineus Griff. Ma Dook CELASTRACEAE
41 Siphonodon celastrineus Griff. Ma Dook Luang CELASTRACEAE
42 Siphonodon celastrineus Griff. Maduk CELASTRACEAE
43 Siphonodon celastrineus Griff. Maduk CELASTRACEAE
44 Siphonodon celastrineus Griff. Sa Mee Kua CELASTRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: