เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะผด

Rhus chinensis Muell.
มะเหลี่ยมหิน ส้มผล ตะชาย
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-10 เมตร กิ่งเปราะ ปลายกิ่งมีขนอ่อนนุ่ม ใบเป็นใบประกอบมีปีกที่โคนก้านใบ ใบย่อยเป็นคู่ ขอบใบจัก หลังใบมีขนนุ่มแน่น สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม ดอกสีเขียวครีม ออกเป็นช่อ ช่อดอกขนาดใหญ่ 30-80 ซม. ดอกย่อยขนาด 0.2-0.4 ซม. ผลเป็นช่อใหญ่ เมื่อสุกมีสีออกแดง เมล็ดเกือบกลม ขนาด 3-4 ซม.
พบในป่าดงดิบที่ความสูง 600-1,600 ม. จากระดับน้ำทะเล ชอบขึ้นตามริมธารน้ำ และที่ชื้นทั่วไป ออกดอกเดือนสิงหาคม-กันยายน ติดผลเดือนธันวาคม-มกราคม
เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งของไทย ยังไม่มีรายละเอียด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2523 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: