เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยางปาย

Dipterocarpus costatus Gaertn.f.
ยางแกน ยางบาย กวู ยางฮี สะแฝง ยางเบื้องถ้วย ยางกระเบื้องถ้วย
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาสีน้ำตาลปนเทาถึงน้ำตาลเข้ม แตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดแผ่ค่อนข้างกลม ใบเป็นใบเดี่ยว ขนาดเล็ก รูปไข่ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-14 ซม. โคนใบมนกว้าง ปลายใบแหลม หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสีน้ำตาลอ่อน โดยเฉพาะตามเส้นแขนงใบ ซึ่งมี 10-14 คู่ ใบแก่ออกสีน้ำตาลแดง ดอกสีครีม ออกเป็นช่อสั้นๆ กลีบรองดอกมีสันตามยาว 5 สัน ปลายมี 5 แฉก ยาว 2 แฉก สั้น 3 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ปลายบิดเวียนตามกัน มีเกสรผู้ 29-30 อัน อยู่ในหลอดดอก ผลกลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.8-2 ซม. มีสันคมยาวตลอดตัวผล 5 สัน คลุมด้วยขนสีเทาหรือสีทอง ปีกคู่ รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 9-12 ซม. มีเส้นปีก 5 เส้น
พบตั้งแต่บังกลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค ตามป่าดิบเขา ที่ความสูงตั้งแต่ 400-1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กรกฎาคม และติดผลเดือนมกราคม-กันยายน
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

6363 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: