เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ยางเหียง

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
เหียง ตาด สะแบง ตะแบง ล่าทะย่อง ตะลาอ่ออาหมื่อ สาละอองโว เหียงพลวง เหียงโยน เกาะสะเตียง กุง คร้าด เห่ง
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ขนาดกว้าง 10-20 ซม. ยาว 13-25 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ หรือหยักตื้นๆ เนื้อใบหนามีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น พื้นใบจีบเป็นร่องแบบรางน้ำเส้นแขนงใบเป็นสันแข็ง ก้านใบยาว 3-5 ซม. มีขนยาวๆ สีน้ำตาลทั่วไป ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง กลีบรองดอกเกลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก สั้น 3 แฉก ยาว 2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสานติดกัน ปลายกลีบเวียนสแบบกังหัน เกสรผู้ 30 อัน อยู่ในหลอดดอก ผลกลม เกลี้ยง แข็ง สีน้ำตาลเป็นมัน ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ปีกยาว 2 ปีก ขนาดกว้าง 4 ซม. ยาว 13 ซม. รูปขอบขนาน และสอบเรียวไปทางโคนมีเส้นปีก 3 เส้น
พบขึ้นในอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นเป็นกลุ่มตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูง 100-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไปได้ดี ทางภาคเหนือใช้ใบแก่ ห่อยาสูบและห่อของสดแทนใบกล้วย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

105798 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
2 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
3 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
4 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
5 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
6 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
7 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
8 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
9 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
10 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
11 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
12 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
13 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
14 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
15 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
16 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
17 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
18 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
19 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
20 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
21 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
22 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
23 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
24 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
25 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
26 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
27 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
28 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
29 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
30 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
31 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
32 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
33 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
34 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
35 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
36 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
37 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
38 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
39 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
40 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
41 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
42 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
43 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
44 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
45 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE
46 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
47 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
48 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
49 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. hiang DIPTEROCARPACEAE
50 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
51 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Hiang DIPTEROCARPACEAE
52 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ko-sa-tiang DIPTEROCARPACEAE
53 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Saad DIPTEROCARPACEAE
54 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tam trat (Kyah Kur language) DIPTEROCARPACEAE
55 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tbaeng DIPTEROCARPACEAE
56 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Tbaeng DIPTEROCARPACEAE
57 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ton Sat DIPTEROCARPACEAE
58 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Yang Hiang DIPTEROCARPACEAE
59 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ยางเหียง DIPTEROCARPACEAE
60 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ยางเหียง DIPTEROCARPACEAE
61 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ยางเหียง DIPTEROCARPACEAE
62 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. สะแบง ตะแบง เหียงพลวง ซาด เหียงโยน เห่ง เหียง ล่าทะยอ DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: