เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ลิ้นงั่ว

Sterculia laevis Wall.ex Hook ver. Lanceolata Phlengklai
STERCULIACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรี ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ก้านใบยาว 2-5 ซม. มีต่อมบวมที่โคนก้านใบ ดอกสีเขียวครีม ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ห้อยย้อยลง แต่ละช่อมีดอกไม่มากนัก ดอกมีขนาดเล็ก กลีบรองดอกมี 5 กลีบ ผลรูปขอบขนาน ขนาด 4-5 ซม. ลักษณะเป็น 3 พู เปลือกหนาคล้ายแผ่นหนัง เมื่อแก่จัดมีสีแดง ด้านนอกมีขนนุ่ม และจะอ้าแตกตามรอยแยก เมล็ดสีดำเข้มกลมรี ขนาด 0.4-0.6 ซม.
เป็นไม้เฉพาะถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย ขึ้นตามริมน้ำ ที่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล พบตามสภาพธรรมชาติ
ปลูกเป็นไม้ประดับดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1529 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: