เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เลียงฝ้าย

Berrya mollis Wall.ex Kurz
เฉลา ทุมทวย ปอเลียง ปอหมันใหญ่ ยางใบมน เลียงนา หมากหัวลิง เลียง
TILIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง เปลือกสีเทา ลอกเป็นแผ่นได้ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง โคนใบเว้าลึก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ค่อนไปทางปลายใบ มี 3 แฉก ขนาดกว้าง 6-15 ซม. ยาว 7-18 ซม. เส้นแขนงใบออกจากจุดเดียวกันบริเวณโคนใบ 7 เส้น เนื้อใบหนา หลังใบสาก ท้องใบมีขนสีเทานุ่ม ก้านใบยาว 2-8 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีแดง กลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาด 1-2 มม. เกสรผู้มีมาก เกลี้ยง รังไข่มี 3 พู ผลค่อนข้างกลมขนาด 1 ซม. แต่ละพูจะมีปีกทั้งหมด 3 คู่ สีน้ำตาลแดง
พบตั้งแต่อินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าผลัดใบผสม บริเวณเขาหินปูนและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงตั้งแต่ 300-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เนื้อไม้เหนียวใช้ทำเสา เพลาล้อเกวียน เครื่องมือกสิกร กระดาน พื้น รอด และเครื่องเรือนได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2413 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: