เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เลี่ยน

Melia azedarach Linn.
เคี่ยน เฮี่ยน
MELIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร กิ่งเปราะ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบย่อยมีจำนวนมาก รูปรีขอบขนาน ขนาดกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-6 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบและมักบิดเบี้ยว ขอบใบจัก ดอกสีขาวอมม่วงหรือชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 5-6 กลีบ เมื่อบานขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ก้านเกสรสีม่วงติดกันเป็นหลอด ผลรูปกลมรี กว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. ผลแก่สีเหลือง เมล็ดมี 1 เมล็ด
มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย เป็นไม้เบิกนำ พบขึ้นทั่วไปตามชายป่าดิบ และป่าเบญจพรรณ
เนื้อไม้ใช้ทำกระดานเฟอร์นิเจอร์ และไส้ไม้อัดได้ดี ใบนำมาคั้นน้ำเป็นยาดื่มเป็นยาขัยพยาธิ และยังให้สีเขียว ใช้ย้อมผ้า ทั้งต้นมีรสขม กินแก้โรคผิวหนัง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2812 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: