เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สร้อยอินทนิล

Thunbergia grandiflora Roxb.
คาย ช่ออินทนิล น้ำผึ้ง ย่ำแย้
THUNBERGIACEAE
ไม้เถาขนาดกลาง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้างประมาณ 8 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนเว้าลึกรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าจากใกล้โคนใบ เส้นใบออกจากโคนใบ 3-5 เส้น ดอกสีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม ออกเป็นช่อจากซอกใบ ห้อยลง ใบประดับขนาดใหญ่ 2 ใบ รูปขอบขนานปลายแหลม ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนโคนเป็นหลอด ส่วนปลายบานออก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5-8 ซม. เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 อยู่ในหลอดดอก ผลรูปกลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ปลายสอบแหลมเป็นจงอย เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก
พบขึ้นกระจายตั้งแต่ตอนเหนือของอินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วไปตามที่โล่งหรือชายป่า ที่ใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึง 1,200 เมตร ออกดอกติดผลตลอดปี
รากและเถา ใช้พอกแก้ฟกช้ำบวม ตำพอกแผลแก้อักเสบ ใบชงดื่มแก้ปวดท้อง ต้นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2428 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: